สีใส

หนา 40 แกรม

 

 

หน้า 130x100ม. หนา 40 แกรม (สีใส)

 

 

หน้า 65ซม.x100ม. หนา 40 แกรม (สีใส)

 

 

หน้า 43ซม.x100ม. หนา 40 แกรม (สีใส)

 

 

 

หน้า 32.5ซม.x100ม. หนา 40 แกรม (สีใส)

 

 

หน้า 25ซม.x2100ม. หนา 40 แกรม (สีใส)

 

 

หมายเหตุ = ความยาวและความหนา สินค้ามีค่า +- 5 %

โรงงานถุงพลาสติก รับผลิตถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหาร บรรจุสินค้าต่างๆ ตามออเดอร์ จัดจำหน่ายทั้งในประเทศ และนอกประเทศ
Powered By : zeasyweb