ติดต่อเรา

 

คุณจันทวรรณ ช่างการ
Tel.:098-848-5444
LINE ID : 
kaipn
E-mail : p.n.print@hotmail.com

คุณนงค์นุช กาญจนพัฒน์
Tel.: 081-442-1581
LINE ID : 0814421581

คุณณัชชา แซ่เฮ้ง
Tel.: 090-972-2471
LINE ID : nnatsha

คุณศิโรรัตน์ แซ่เฮ้ง
Tel.: 095-165-3330
LINE ID : srrpn

คุณประยูร แซ่เฮ้ง

Tel.: 095-865-5577

LINE ID :prayoonpn


Tel.: 081-619-7696
  LINE ID : 0816197696

คุณบุหงา แซ่เฮ้ง
   Tel.: 096-973-7049
   LINE ID0969737049

คุณปัทมา ดีสว่าง
    Tel.: 061-565-1627
    LINE ID0615651627


แผนที่ Google Map

โรงงานถุงพลาสติก รับผลิตถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหาร บรรจุสินค้าต่างๆ ตามออเดอร์ จัดจำหน่ายทั้งในประเทศ และนอกประเทศ
Powered By : zeasyweb